Cursussen/Courses Codesnippets     Top 
UML klasse diagram
UML (Unified Modelling Language) is een notatiewijze om modellen van objectgeoriënteerde softwaresystemen te visualiseren en te documenteren.
UML werkt met diagrammen die elk een bepaald deel of een gezichtspunt van een systeem voorstellen.
Zo zijn er verschillende diagrammen: use case, class, collaboration, activity, sequence, state, component, deployment diagram.
Het Class diagram gaat in deze cursus verder toegelicht worden.
© Copyright Cursustekst.


X

Hyperlinks

WhiteStarUML