Cursussen/Courses Codesnippets     Top 
Codesnippets
In het onderdeel codesnippets kan je per categorie voorbeelden van programmeer code vinden.
CSS
CSS of Cascading Style Sheets wordt veel gebruikt om een webpagina van de nodige opmaak te voorzien.
Het W3.CSS bestand bevat heel veel klassen en instellingen.
HTML/CSS/Javascript
In dit onderdeel kan je een voorbeeld vinden van een 'sticky' navigatiebalk.
PHP
Je kan in het onderdeel PHP voorbeeldcode vinden over o.a. klassen en objecten en hoe je ze gebruikt in een script.
Er zijn meerdere mogelijke manieren om een klasse te schrijven. De voorbeelden zijn bewust eenvoudig gehouden.
SQL
SQL of Structured Query Language is de taal bij uitstek om een database te bevragen of aan te maken.
De voorbeelden geven de juiste syntaxis of schrijfwijze weer van deze SQL statements.
SQL statements worden vooral in bv. PHP scripts gebruikt.
© Copyright Cursustekst.